De MBO+/HBO – opleiding: 

Coaching; ont-wikkeling naar jouw ultieme meesterschap. 

Ontdek wie je bent en waarom je hier op aarde bent. Welke missie heeft jouw ziel? Leer anderen begeleiden en coachen op hun levenspad. 

Lesgeld opleiding:  7139,00 inclusief btw. Er is een mogelijkheid voor gespreide betaling via sepa machtiging. 

Studieduur 30 maanden

Niveau en leerweg MBO+/ HBO

Inhoud van de complete opleiding: 

  • Leer andere mensen coachen in hun eigen uitdagingen. Wordt een begeleider, healer of meester. 
  • Mogelijkheid om frequenties te verhogen naar de 8e dimensie. 
  • De leer van “verlichting”. 
Deze complete opleiding bestaat uit 6 modules. 

Module 1: Energiewerk. In deze module leren we werken met verschillende soorten energieën. Daarnaast leer je onderscheid te maken welke energie van jou is en welke niet bij jou horen. 

Module 2: Communicatie. In deze module leren we alles over communiceren. Welke verbale en non-verbale communicatie gebruik jij? We staan uitgebreid stil bij welke kanalen we hebben en welke we gebruiken. We leren communiceren met onze hogere zelf, gids, begeleiders etc. 

Module 3: Healing methodes. In deze module leren we verschillende healing methodes aan. We krijgen nieuwe inzichten in de verschillende methodes en leren de juiste uit te kiezen voor cliënten. 

Module 4: 7 levensfases. In deze module leren we onze levensfases te herkennen. We leren ze in te zetten in onze eigen groei en die van anderen. Daarnaast creëren we een nieuwe blauwdruk voor onszelf waarbij we een blijvende verandering in onszelf teweeg kunnen brengen.

Module 5: Multidimensionaliteit. In deze module leren we alles over de 11 sferen. vragen zoals wat zijn de 11 sferen en wat kun je hiermee bereiken? Deze zaken staan hierin centraal om een “compleet” mens te zijn/worden. 

Module 6: Energetisch meesterschap. Deze module kan pas doorlopen worden na goedkeuring van de docent. Het ultiem meesterschap gaan we bereiken door alle verworven kennis te bundelen tot 1. Dit gaat om de kennis die jij hebt opgedaan in jouw leven en alle opleidingen die jij al hebt gedaan.  Je gaat vanuit je eigen kracht werken en jouw eigen zielenmissie uitdiepen.

Meer informatie? mail naar workshops@lanakila.nl

De opleiding wordt gevolgd in groepen van minimaal 12 en maximaal 20 personen. In de modules is ook ruimte ingebouwd voor individuele begeleiding, zodat jij het maximale uit je proces haalt. 

De praktijkdagen: 

Nieuwe data worden ingepland en de start datum is in januari/februari 2022